vận mệnh nữ mạng nhâm dần 2016

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Nhâm Dần 55 Tuổi – Dương Nữ

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Nhâm Dần 55 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 05-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Đứng Đá Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Ngựa. Con dòng: Bạch Đế phú quý Mạng: Kim bạch Kim (Vàng trắng) Sao: Kế đô: Ốm đau, tai tiếng Hạn: Thiên tinh: Đôi co, tranh tụng Vận Niên: Cẩu cuồng Phong (Chó dại), xấu