Vận mệnh con người

Xem tử vi trọn đời dành cho Nam năm Bính Tý

Đâu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 8 âm lịch dùng 9 ngọn đèn, hoa quà, 3 ly trà, quay mặt về hưỡng chánh Bắc mà khấn vải “Thiên Cung Thần Thù La Hầu Tinh Quận”. Mồng một tết nên xuất hành hướng Đông để nghênh tiếp Tái more »

Ất Mùi 2015 và Xem tuổi làm ăn

Người tuổi Hợi thông minh, thích suy xét, thường có ý tưởng mối mẻ, bởi vậy có tài “đối nội”, có năng lực lên kế hoạch và trù tính cục diện, đồng thời giỏi giao tiếp, nhân duyên khá tốt, được khách hàng và mọi người yêu mến. Trong thuật xem tuổi làm ăn cho more »