tử vi theo ngày sinh

Kiến thức tử vi: Sao Thiên Tướng tọa Cung Mão, Dậu, ổn định

Mệnh tọa cung Mão, người sinh năm Bính, Đinh; hoặc mệnh tọa cung Dậu, người sinh năm Nhâm, Quý, hai chòm quý tinh Thiên khôi, Thiên việt lần lượt đôi chiếu trên hai cung Tài bạch và Thiên di, là mệnh cách Thiên ất củng mệnh, văn chương cái thế, quý nhân phù trợ. Sao Thiên tướng ở hai more »