tử vi tài chánh mậu dần 2016 nam mạng

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Mậu Dần 19 Tuổi – Dương Nam

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Mậu Dần 19 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 07-2-1998 đến 17-2-1999) Vật Phẩm May Mắn: Ngựa Đồng Tướng tinh: Thuồng luồng, Con dòng: Hùng Đế, Phú quý MẠNG: Thành đầy Thổ (Đất trên thành) SAO: la Hầu: Rối rắm, bệnh nạn HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân VẬN NIÊN: Cầu cuồng Phong (Chó điên dại) xấu THIÊN