Thái Ất Tử Vi 2016

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Quý Hợi 34 Tuổi – Âm Nam

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Quý Hợi 34 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 13-2-1983 đến -1-2-1984) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Hợi Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Hắc Đế. Quan lộc, tân khổ MẠNG: Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO: Kế Đô: Nhiều âu lo, phiền muộn VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối), Tốt. THIÊN CAN:

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Quý Hợi 34 Tuổi – Âm Nam

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Quý Hợi 34 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 13-2-1983 đến -1-2-1984) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Hợi Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Hắc Đế. Quan lộc, tân khổ MẠNG: Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO: Kế Đô: Nhiều âu lo, phiền muộn VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối), Tốt. THIÊN CAN:

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Ất Hợi 22 Tuổi – Âm Nam

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Ất Hợi 22 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 04-2-1995 đến 23-11-1996) Vật Phẩm May Mắn: Cóc Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Ngựa.

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Ất Hợi 22 Tuổi – Âm Nam

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Ất Hợi 22 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 04-2-1995 đến 23-11-1996) Vật Phẩm May Mắn: Cóc Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Ngựa. Con dòng: Xích Đế, cô bần MẠNG: Sơn Đầu Hỏa ( Lửa Trên Núi).

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nữ

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 02-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Đồng Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO: Thái Bạch: Hao Tài Đau Ốm. HẠN: Thiên La: Tinh Thần Bất An.

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nữ

Tra xem Thái Ất tử vi 2016 cho tuổi: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 18-2-1958 đến 07-2-1959) Vật Phẩm May Mắn: Cá Kim Long Vàng Tướng tinh: Con vượn Con dòng: Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thổ Tú: Rối Rắm – Bất An HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu. VẬN NIÊN: Hổ Dõng Thiên. (Hổ Ra Oai),